1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Pogórze zostanie połączone – wiemy, kto wybuduje schody w dzielnicy

Hydro-Mag sp. z o.o. wybuduje schody prowadzące od ul. Platynowej do ul. ppłk. Ignacego Szpunara na Pogórzu. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja połączy dolną z górną częścią tej dzielnicy.


W ramach inwestycji powstaną 150-metrowe schody wraz z pochylnią dla wózków i balustradą. Połączą one ul. Platynową z ul. ppłk. I. Szpunara. Po prawej stronie będą nakładki na poręcze z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Wzdłuż schodów staną ławki i przysiadaki, a na ich początku i końcu - kosze na odpady. Nawierzchnia chodnika powstanie głównie z brukowej kostki betonowej. Niektóre odcinki będą jednak wykonane z kostki granitowej oraz płyt integracyjnych, zgodnie ze Standardami Dostępności Miasta Gdyni. Schody zostaną odwodnione i „wpięte” do kanalizacji deszczowej. Pojawi się też nowoczesne oświetlenie.
W ramach inwestycji przewidziano także profilowanie skarpy w rejonie ciągu komunikacyjnego, na dowiązaniu do istniejącego terenu. Ponadto uporządkowana zostanie zieleń, pojawią się trawniki i nowe nasadzenia – brzozy brodawkowate i wierzby purpurowe.
Koszt inwestycji to 500 tys. złotych brutto, wykonawca zobowiązał się do zrealizowania jej w ciągu 25 tygodni od podpisania umowy.