1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza mieszkańców Witomina i Oksywia – obszarów rewitalizacji – na spotkania z osobami zaangażowanymi w działania rewitalizacyjne w ich dzielnicach.

Spotkania odbywają się w dwóch formach: zdalnie (poprzez platformę zoom) i stacjonarnie – w dzielnicy.
Spotkania online mają charakter dyżuru, link zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino),
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook.
W czerwcu spotkania online odbędą się:
– Oksywie: 16, 30 w godz. 14.00-18.00,
– Witomino: 17 w godz. 14.00-18.00,
a osobiste spotkania, z zachowaniem reżimu sanitarnego:
– Oksywie: 23 w godz. 14.00-18.00 – w Przystani Śmidowicza 49,
– Witomino: 24 w godz. 14.00-18.00 – w punkcie konsultacyjnym przy bloku Widna Na spotkania osobiste nie trzeba się umawiać, ale ponieważ odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.
Więcej informacji można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino).