1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie zespołu przy ul. Abrahama 55 lub dzwoniąc pod nr. tel. 58 627 20 24 lub 58 627 20 28.