1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Stwórzmy razem „Strategię Zdrowia dla Gdyni”

Powstaje „Strategia Zdrowia dla Gdyni na lata 2022-2026”. Dokument określi kierunki i priorytety działań gdyńskiego samorządu w zakresie zdrowia mieszkańców w najbliższych latach. Każdy gdynianin może pomóc go stworzyć.

– Obecnie przystępujemy do opracowania strategii polityki zdrowotnej na lata 2022-2026. Bardzo ważne jest dla nas zdanie mieszkańców. Serdecznie zapraszam wszystkich gdynian do zaangażowania się w powstanie „Strategii Zdrowia dla Gdyni”. Stwórzmy ją razem. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.
W najbliższym czasie Gdynia przeprowadzi szereg badań i analizę jakości opieki zdrowotnej w mieście. Ma temu służyć m.in. anonimowa ankieta. Można ją wypełnić do 18 czerwca.
Respondenci, którzy wyrażą zgodę i przekażą w formularzu swoje dane kontaktowe, zostaną zaproszeni do dalszych rozmów.
W przypadku trudności z dostępem do internetu, istnieje także możliwość wypełniania kwestionariusza przy stanowisku komputerowym w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia przy ul. Władysława IV 43. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Ankieta dostępna pod linkiem https://bit.ly/3g8qTyR.