1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Tydzień Profilaktyki Uzależnień: Zadbajmy o siebie

Relacja z samym sobą jest jedną z najważniejszych relacji w naszym życiu, którą budujemy każdego dnia. Jest ona podstawą wszystkiego począwszy od zdrowia psychicznego do bycia dobrym rodzicem, dzieckiem, pracownikiem czy przyjacielem.

Jeśli nie zbudujemy dobrej relacji z sobą, trudno nam będzie tworzyć dobre relacje z innymi, a przecież to one są w życiu każdego człowieka jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania. W nich odnajdujemy harmonię, spokój, wsparcie – one pozwalają nam radzić sobie z problemami dnia codziennego.
Kryzys jest czymś naturalnym w naszym życiu. Jednak zdarzają się kryzysy z którymi nie potrafimy sobie poradzić, dotykają one zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci. Szukamy wówczas sposobu radzenia sobie z nimi, nie zawsze dobrego dla nas. Pojawia się wówczas w naszym życiu autodestrukcja, która może mieć różną formę – narkotyki, alkohol, samookaleczenia a nawet samobójstwa. Często sytuacje trudne powodują, że nie potrafimy odnaleźć równowagi.
Dlatego tak ważna jest uważność na siebie i na innych. Daje ona bowiem możliwość uwagi na potrzeby nasze oraz osób nam bliskich, pomaga zwrócić się o pomoc i wsparcie, które jest niezbędne w pokonywaniu tych najtrudniejszych dla nas sytuacji.
Prośmy o pomoc i wsparcie, jeśli widzimy, że trudno nam czy naszym bliskim poradzić sobie z przeciwnościami.
Do kontaktu zachęcają Anna Andrzejewska-Cioch pod nr. tel. 789 294 073, Barbara Szymoniak-Wawrzyk pod nr. tel. 789 294 093, którzy koordynują m.in. projekt „Kręgi na wodzie”.