1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Wrażliwy maj za nami

W tym roku kampanii społecznej „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” przyświecało hasło „Dostęp nie zawsze oznacza dostępność. Chcemy świata dostępnego dla każdego”.

– Od wielu lat tworzymy miasto dostępne dla wszystkich, promując projektowanie uniwersalne, aby żadne bariery nie ograniczały realizacji marzeń i pełnej radości życia. Nasze działania dostrzeżono nie tylko w kraju, ale też na arenie międzynarodowej, a to zobowiązuje. Dzielimy się też doświadczeniami w kwestii wypracowanych rozwiązań, bo wierzymy, że to, co osiągnęliśmy w Gdyni, sprawdzi się też w innych miejscowościach w całej Polsce – mówi prezydent Wojciech Szczurek, który od lat wspiera i promuje ideę „Gdyni bez barier”.
W ramach w tegorocznej kampanii w Gdyni wiele się działo. Wręczono Janinie Ochojskiej Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego. Przeprowadzono też szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej dla gdyńskich organizacji pozarządowych. Raz w tygodniu w witrynach WhizTalk PPNT Gdynia pojawiał się napis zwracający uwagę na tematykę kampanii. Zrealizowano także spot poświęcony kampanii, filmik „Joga dla wszystkich” oraz przygotowano cykl infografik edukacyjnych „Co to jest dostępność?”. Można je pobrać z profilu www.facebook.com/kampaniawchodze.
Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wdrożono „Standardy Dostępności”. W naszym mieście istnieją place zabaw dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, jest dostosowana plaża, marina, obiekty sportowe i kulturalne. Cały tabor komunikacji miejskiej został wymieniony na autobusy i trolejbusy niskopodłogowe. Dla osób, które nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej, uruchomiono usługę transportu „Od drzwi do drzwi”, czyli usługę specjalistycznego przewozu. Wszystkie inwestycje i prace remontowe realizowane są przy uwzględnieniu potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Gdynia wydaje szereg poradników dotyczących dostępności. Odbywa się tutaj wiele konferencji i szkoleń dotyczących sposobów dostosowania przestrzeni publicznej dla wszystkich. Gdynia organizuje szereg kampanii społecznych poruszające często pomijane w innych miastach problemy.
Miasto realizuje politykę społeczną, która uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców. Przykładem są komunalne bloki bez barier. Po pierwszym gdyńskim obiekcie tego typu przy ul. Dickmana przyszła pora na kolejny. Powstanie przy ul. Turkusowej. Jego projektowanie właśnie się rozpoczyna, ponieważ podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu projektantem.
W ramach metropolii Gdynia dzieli się doświadczeniem. Metropolitalnemu zespołowi zajmującemu się opracowaniem standardu minimum przewodniczy wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. „Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” to pierwszy krok do stworzenia pełnej strategii.
Specjalne opracowanie wskaże samorządom z Pomorza niezbędne minimum działań, które mają ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami.