1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Wypełnij ankietę krajobrazową

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które prowadzi prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego, zachęca mieszkańców Pomorza do wypełnienia ankiety.

Anonimowa ankieta internetowa pozwoli wypowiedzieć się na temat swojego otoczenia. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki, którymi finalnie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oczywiście podzieli się publicznie.
Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu.
Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, gdzie systematycznie pojawiają się wpisy dotyczące krajobrazu.
Ankieta i najważniejsze informacje dotyczące audytu na pbpr.pomorskie.pl.