1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Asysta w codziennych sprawach

Pomoc w dotarciu na zakupy, do pracy, do kina, lekarza, a nawet na rodzinną imprezę. Takie wsparcie w codziennych sprawach świadczą asystenci osobiści osób z niepełnosprawnościami. To bez wątpienią duże ułatwienie i szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie. W tym roku z takiej pomocy korzysta 48 gdynian.


Pomoc asystenta finansowana jest w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Wsparcie przeznaczone jest dla mieszkańców Gdyni, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W zależności od stopnia niepełnosprawności, asystent może pomóc w skorzystaniu z komunikacji miejskiej i dotarciu np. do placówek ochrony zdrowia, do gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów, miejsc kultury czy po prostu do rodziny i znajomych. Każdemu uczestnikowi przysługuje do 60 godzin w miesiącu asysty osobistej.
Program jest realizowany do końca 2021 roku. Gdynia otrzymała na ten cel środki w wysokości 426 tysięcy złotych.
Koordynacją programu zajmuje się Zespół ds. osób niepełnosprawnych MOPS w Gdyni, przy ul. Chrzanowskiego 14/2.
Więcej informacji na stronie mopsgdynia.pl

ikona