1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Inkubator Pomysłów: ostatnie dni na zgłoszenie

Jeszcze tylko do niedzieli, 3 października, innowatorki i innowatorzy z całego kraju mogą zgłosić do Inkubatora Pomysłów swoje pomysły na rozwiązania w obszarze włączenia społecznego.

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i warszawskiej Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.
Drugi nabór w drugiej edycji inkubatora trwa do 3 października. Inkubator czeka na pomysły na nowatorskie usługi czy sposoby działania będące odpowiedzią na problem szeroko rozumianego włączenia społecznego. Mogą dotyczyć m.in. ułatwień dostępu do usług społecznych, integracji społecznej i zawodowej, czy też wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.
Szczególnie istotne są pomysły służące włączeniu społecznemu w małych społecznościach lokalnych (np. wśród mieszkańców osiedla, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, parafiach itp.) oraz poprawie kondycji psychicznej, zwłaszcza u dzieci. Poszukiwane są także pomysły wspierające osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.
W naborze może wziąć udział każdy: osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy. Autorki i autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na wsparcie w rozwoju innowacji oraz grant w wysokości ok. 40 tys. zł na jej przetestowanie. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie: inkubatorpomyslow.org.pl/formularz-zgloszeniowy/.
Poprzednia, zakończona w 2019 roku edycja Inkubatora pomysłów pozwoliła na upowszechnienie dziewięciu innowacji społecznych, które powstały w gdyńskim inkubatorze. Z kolei w wyniku pierwszego naboru drugiej (obecnej) edycji grant przyznano 29 innowatorom, którzy w Inkubatorze pomysłów będą testować swoje rozwiązania.

ikona