1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Gdyni mają możliwość korzystania ze stacjonarnych porad prawnych w ramach systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Rejestracja w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr. tel. 723 020 278.
Nadal korzystać można z porad telefonicznych pod nr. tel. 58 625 76 19 oraz porad mailowych pod adresem
npp@gdynia.pl.

ikona