1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Senior studiuje

Gdyńska YMCA (ul. Żeromskiego 26) wznawia w roku akademickim 2021/2022 zajęcia edukacyjne o profilu kulturalnym adresowane do tych, którzy chcą realizować swoje pasje i zainteresowania.
W programie wykłady, lektoraty języków obcych i zajęcia twórcze.
Kontakt: Gdyńska YMCA (ul. Żeromskiego 26), tel. 58 620 31 15.
***
Fundacja FLY prowadzi zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (lektoraty, ruchowe, hobbystyczne, artystyczne, wykłady oraz warsztaty komputerowe).
Zajęcia dla seniorów po szczepieniu przeciw COVID-19 lub ozdrowieńców, na podstawie zaświadczenia.
Zapisy w biurze (ul. Świętojańskiej 36/2), w godz. 9.00-14.00.
Kontakt tel. 693 996 088, 517 383 828.

ikona