1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Wiadomości turystyczne

Fundacja Pozytywne Pomorze i dr Jarosław Kłodziński zapraszają w dniach 9-10 października na pieszy Rajd z Łeby do Gdyni.
Regulamin na www.klodzinski.info.pl.
Zgłoszenia mailowe: fundacjapp1@wp.pl.
Rajd odbędzie się w formie rywalizacji sportowej.
***
Fundacja FLY zaprasza osoby 55+ na:
– tygodniowe wycieczki krajowe na rok 2022. Wymagane zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid-19 lub posiadanie zaświadczenia potwierdzającego status ozdrowieńca. Zapisy od 1 października w godz. 9.00-14.00 w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2),
– kilkudniową wycieczkę do Warszawy. Więcej informacji na stronie www.fundacjafly.pl (zakładka Turystyka Senioralna).
Zapisy w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2).
Kontakt tel. 693 996 088, 517 383 828.

ikona