1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Zielony Zawisza Czarny

Plac przy ulicy Zawiszy Czarnego, gdzie przez całe wakacje odbywały się wydarzenia kulturalne w ramach projektu „Kultura parkuje nad morzem”, zmienia kolor na jesień. To kolejny teren, który zmieni się w ramach projektu KLIMATyczne Centrum.

Śródmieście zyskuje zielony charakter. Ma tu być więcej miejsc, w których można usiąść, odpocząć i cieszyć się pięknem natury.
Zgodnie z miejską polityką przestrzenną określoną w studium teren placu objęty planem stanowi fragment obszaru szczególnych szans rozwoju usług metropolitalnych opartych na kulturze, nauce i wiedzy – Forum Kultury. Chodzi o rejon położony na południe od skweru Kościuszki do podnóża Kamiennej Góry, z istniejącymi instytucjami kultury, takimi jak Teatr Muzyczny, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej.
Planowane są tu funkcje kultury, obsługi turystyki i rozrywki, reprezentacyjne przestrzenie publiczne oraz zieleń i rekreacja jako funkcje uzupełniające.

ikona