1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

Gdynia podnosi inwestycyjną poprzeczkę

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowało nowy ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Gdynia zajęła 6. miejsce w kategorii „Miasta na prawach powiatu”. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Oficjalne ogłoszenie wyników rankingu odbyło się na XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.


Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób udaje się uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.
– Zajęcie 6. miejsca w rankingu jest szczególnym wyróżnieniem. To również pokazuje, że mimo trudnych czasów związanych z pandemią, w Gdyni udało się rozpocząć wiele inwestycji, które realnie wpływają na miejską przestrzeń. Inwestycje są jednym z kół zamachowych, które mogą utrzymać lokalną gospodarkę na wysokim poziomie i jako gdyński samorząd postanowiliśmy nie zmniejszać zaangażowania w procesy infrastrukturalne – mówi prezydent Wojciech Szczurek.
Poza wydatkami zapisanymi w budżecie, uwzględniane są także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłane są ankiety do miast na prawach powiatu. Skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znaczenie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza.
Przypomnijmy, że w 2019 roku Gdynia zdobyła dodatkowe dofinansowanie na realizowane inwestycje. Dzięki pozyskanym funduszom zyskają projekty związane z utworzeniem węzła integracyjnego przy stacji PKM Gdynia Karwiny, termomodernizacją budynków komunalnych oraz rozbudową infrastruktury szkół zawodowych. Łącznie Gdynia zyskała ponad 17 milionów złotych dodatkowych środków.
Z kolei pod koniec 2020 r. zakończyła się m.in. przebudowa ul. Hodowlanej połączona z budową zbiornika retencyjnego na Witominie, powstała pierwsza baza LIZUD do zimowego i letniego oczyszczania miasta. W wielu dzielnicach swój finał miały modernizacje zatok autobusowych, remonty nawierzchni i kompleksowe przebudowy ulic. Powstały parki kieszonkowe przy ul. Miętowej, Dantyszka, Kilińskiego i Starodworcowej, a mieszkańcy chętnie korzystają z uroków kolejnego etapu Parku Centralnego, a także trasy rekreacyjnej powstającej wraz z odtworzeniem Potoku Wiczlińskiego.
W konkursie Top 10 Inwestycji Komunalnych nasze miasto zostało docenione za rewitalizacje Kamiennej Góry, obszaru Opata Hackiego oraz dzielnicy Oksywie.
Nagrodę w Katowicach odebrał wiceprezydent Marek Łucyk.
Więcej informacji o realizowanych inwestycjach można znaleźć na gdynia.pl w zakładce Gdynia Buduje.

ikona