Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

Konsultacje w dzielnicy

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023.

Konsultacje Rady Dzielnicy Redłowo odbywać się będą zdalnie od 19 października. Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. 19 października 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Redłowa. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz ze strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres biura Rady Dzielnicy (rada.redlowo@gdynia.pl) w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail Rady Dzielnicy. Wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

ikona