1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

W październiku zadbaj o piersi

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej realizowanej w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”.

Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów u człowieka. Rozwija się przede wszystkim u kobiet, a ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Rak piersi najczęściej diagnozowany jest u kobiet dojrzałych pomiędzy 50. a 69. rokiem życia. W ostatnich latach obserwuje się również zwiększenie zachorowalności na raka piersi wśród kobiet młodszych, pomiędzy 20. a 49. rokiem życia. Rak piersi coraz częściej dotyka kobiet aktywnych zawodowo, rodzinnie czy społecznie.
Od lat październik jest poświęcony zagadnieniom profilaktyki raka piersi. Stąd warto w nadchodzącym miesiącu skorzystać bezpłatnie z możliwości bezpośredniego kontaktu ze specjalistkami w tym zakresie.
W ramach realizowanego programu polityki zdrowotnej mieszkanki Gdyni, które ukończyły 20 r.ż., nie mają rozpoznanego i/lub leczonego nowotworu piersi obecnie lub w przeszłości oraz nie mają rozpoznanego nosicielstwa genów BRCA1/BRCA2, mogą skorzystać z następującej oferty:
1. Spotkania w formie warsztatowej z możliwością nauki samobadania piersi na fantomach i konsultacji indywidualnych:
Wtorek, 19.10. w godz. 18.00- 20.00 – tel. 572 077 055,
Środa, 20.10. w godz. 16.00-17.00 – tel. 502 156 827,
Czwartek, 21.10. w godz. 16.00-17.00 – tel. 502 156 827,
Środa, 27.10. w godz. 16.00-17.00 – tel. 502 156 827,
Czwartek, 28.10. w godz. 16.00-17.00 – tel. 502 156 827,
Czwartek, 28.10. w godz. 18.00- 20.00 – tel. 572 077 055
Konsultacji i porad w ramach programu udzielają pielęgniarki i położne – specjalistki z wieloletnim stażem pracy i dokładną znajomością tematu profilaktyki raka piersi.
W przypadku chorób piersi kluczowa jest świadomość oraz profilaktyka. Zachęcamy zatem do kontaktu ze specjalistkami i skorzystania z oferty bezpłatnych konsultacji.
„Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021” jest w całości finansowany z budżetu Miasta Gdyni.
Z oferty w ramach programu będzie można skorzystać aż do połowy grudnia bieżącego roku. Aktualizowany na bieżąco harmonogram spotkań i dyżurów telefonicznych jest dostępny na stronie: https://zdrowie.gdynia.pl/rakpiersi/aktualnosci/

ikona