1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Informacja Zarządu Cmentarzy Komunalnych

W dniach 30 października-2 listopada cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę, a biura ZCK przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 30 października będą czynne dla interesantów w godz. 8.00- 15.00.W dniach 29 października-2 listopada, w związku z organizacją Dnia Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 28 października i po 2 listopada w tych samych godzinach.

Zezwolenia na roboty budowlane będą wydawane do 25 października (wjazd do 28 października).
Na stronie internetowej www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych, zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego oraz wgląd do wirtualnych spacerów po cmentarzach.

Informacje mogą ulec zmianie ze względu na panującą sytuację epidemiczną.

Na Cmentarzu Witomińskim w dniach 27 października-1 listopada w godz. 9.00-17.00 co 30 min. (linia czerwona) i 15 min. (linia żółta) kursować będą wolnobieżne pojazdy elektryczne (melexy).
Przejazdy tymi pojazdami będą bezpłatne.

***
Na stronie www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych oraz zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego.

ikona