1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Inteligentne miasta w dobie pandemii

Obraz Gdyni jako inteligentnego miasta przyszłości był tematem jednego z paneli w ramach XIII Smart City Forum, które odbyło się w Warszawie. Nasze miasto reprezentował Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Po raz kolejny eksperci oraz specjaliści zajmujący się tematyką „smart city” spotkali się, by zaakcentować najistotniejsze tematy i przedstawić przykłady praktycznych rozwiązań w Polsce i na świecie.


XIII Smart City Forum zainaugurował Szczyt Włodarzy Miast – debata z udziałem prezydentów polskich miast, którzy podsumowali zmiany oraz proces adaptacji w nowej rzeczywistości, po ponad roku od wybuchu pandemii. Omówiono rolę samorządów w procesie współczesnej transformacji technologicznej, społecznej i gospodarczej.

Wiceprezydent Gdyni wziął udział w panelu pod nazwą „Smart Lighting”.
– Dyskutowaliśmy między innymi o roli światła w przestrzeni miejskiej – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – To niezwykle istotne zagadnienie, które bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo w mieście, wiąże się też z ekologią. Chodzi przede wszystkim o to, jak sposób oświetlenia miasta wpływa na ślad węglowy. Gdynia jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w przestrzeni miejskiej. Cieszy nas, że inne samorządy chcą się od nas uczyć.

W Gdyni trwa akcja wymiany wysłużonych opraw sodowych. W latarniach na większości ulic zamontowano już nowoczesne oprawy LED-owe. W ramach zawartego porozumienia Gdynia zmodernizuje i doposaży infrastrukturę świetlną na terenie całego miasta.
– Tylko w ubiegłym roku zamontowaliśmy 148 nowoczesnych opraw LED-owych na gdyńskich ulicach – wylicza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – A to jeszcze nie koniec. To bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a zmiana ta przyniesie również spore oszczędności.

W kolejnych panelach eksperci analizowali perspektywę miast w zakresie płatności cyfrowych. Ważnym tematem było również Smart City 4.0, gdzie poruszono kwestie dotyczące zarządzania miastem z użyciem narzędzi cyfrowych, platform i rozwiązań smart city.

Drugiego dnia konferencji dyskusja rozpoczęła się od zestawienia najistotniejszych trendów i potrzeb „smart village” w aspekcie technologicznym, inwestycyjnym, gospodarczym i społecznym. Eksperci skupili się także na kierunkach rozwoju transportu miejskiego. Forum zakończyła debata na temat ekologii polskich miast.

ikona