1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina o prowadzonej na terenie Gdyni Objazdowej Zbiórce Odpadów Niebezpiecznych. Odpady można nieodpłatnie oddać do specjalnie oznakowanego samochodu.

28 października, Chwarzno-Wiczlino, Witomino:
godz. 8.30 - I Akademickie LO, ul. Narcyzowa 6,
godz. 9.10 - Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1,
godz. 9.50 - Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4/6 (parking przy basenie),
godz. 10.30 - Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15,
godz. 11.10 - Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60,
godz. 11.50 - Zespół Szkół nr 8, ul. Wiczlińska 93,
godz. 12.30-13.00 - XVII Liceum Ogólnokształcące ul. Wiczlińska 50a.

Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą następujące rodzaje odpadów: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i owadobójcze, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyte tonery, oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek), odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, oraz drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor).

Przypominamy również o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) usytuowanych na terenie miasta Gdyni.

Więcej na stronie internetowej kzg.pl

ikona