1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


Najbliższe spotkania:
– na Witominie:
– 25.10, w godz. 9.30-11.30,
– 20 i 27.10, w godz. 15.30-17.30.
– na Oksywiu, w Przystani Śmidowicza 49:
– 27.10, w godz. 14.00-18.00.
– na osiedlu Meksyk, w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej):
– 27.10, w godz. od 9.00-11.00,
– 28.10 w godz. 16.00-17.30.

Na spotkania nie trzeba się umawiać, ale ponieważ rozmowy odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że trzeba będzie chwilę poczekać.

Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
– mailowo:
rewitalizacja@lis.gdynia.pl,
a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie),
m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino),
a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk).

***

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona