1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Przed nami XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni

27 października o godz. 12.00 rozpocznie się XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni. Radni obradować będą w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Transmisja na żywo dostępna będzie na stronie www.gdynia.pl.


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok,
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021-2034,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
– opłaty miejscowej na terenie Gdyni,
– ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok,
– składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto,
– zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,
– likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej 27A,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Lidzkiej i Grodnieńskiej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rybaków, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej ul.Sienkiewicza 23A,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skarbka,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiśniowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ul. Wejherowskiej,
– wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej,
Przedstawione zostaną: sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, interpelacje, informacje oraz wolne wnioski.

Więcej informacji: www.bip.um.gdynia.pl.

ikona