1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Uczą najlepiej i najefektywniej na Pomorzu

Po raz kolejny okazało się, że najbardziej efektywnie i najlepiej na Pomorzu uczą nauczyciele w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

EWD to nazwa wskaźnika efektywności nauczania w danej szkole, a także nazwa zestawu technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Do wyliczenia tego wskaźnika wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów, np. 2019-2021. Wskaźniki EWD z uwagi na sposób ich obliczania służą do porównywania pracy dydaktycznej szkół.

Łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz humanistycznych (j.polski, historia, wos) gdyńska Trójka osiągnęła najwyższe wskaźniki EWD w Trójmieście i na Pomorzu oraz w całej północnej części Polski, a także znalazła się w wąskim gronie kilku liceów (IV miejsce) o najwyższej wartości wskaźnika EWD w Polsce.

Licea w Trójmieście z najwyższym wskaźnikiem EWD (okres: 2019-2021, źródło: www.ewd.edu.pl):
1. III LO - Gdynia - 12,4, (12,4 okres: 2018-2020)
2. Gdańskie Liceum Autonomiczne - 7,7 (10,2)
3. V LO - Gdańsk - 5,5 (4,5)
4. VI LO - Gdynia - 4,7 (5,9)
5. I LO - Gdańsk - 4,7 (3,7)
6. III LO - Gdańsk - 4,6 (6,3)
7. II LO - Gdańsk - 4,3 (2,3)
8. XX LO - Gdańsk - 4,0 (2,9)
9. II LO- Sopot - 3,8 (5,6)
10. VIII LO - Gdańsk - 2,8 (2,3)

W 2021 r. III LO w Gdyni ukończyło 205 absolwentów, którzy osiągnęli znakomite wyniki na maturze krajowej oraz na maturze międzynarodowej.

ikona