Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Zadeklaruj, jak ogrzewasz dom

Od 1 lipca wszedł obowiązek złożenia deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania paliw w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodującej smog. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości i należy to zrobić do końca czerwca 2022 r., a w przypadku zamontowanego po 1 lipca br. nowego źródła ciepła, termin wynosi 14 dni od jego uruchomienia.

Można to zrobić na dwa sposoby:
– elektronicznie, przez stronę: www.zone.gunb.gov.pl,
– w wersji papierowej, składając ją lub przesyłając pocztą do Urzędu Miasta Gdyni.
Pomoc w wypełnieniu deklaracji można otrzymać w Rivierze w COM Urzędu Miasta Gdyni w poniedziałki i środy po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty www.gdynia.pl/bip/rezerwacje.
– Zachęcam, by nie odkładać tego ustawowego obowiązku na ostatni moment i skorzystać z pomocy jaką oferuje Urząd Miasta Gdyni już teraz – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Więcej informacji na temat CEEB można uzyskać na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który odpowiada za jego prowadzenie www.gunb.gov.pl oraz w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki UM Gdyni, dzwoniąc pod nr tel. 58 668 23 52

ikona