1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Gdyński woonerf wyróżniony

Jedna z najlepszych przestrzeni publicznych na Pomorzu znajduje się w Gdyni i harmonijnie łączy ruch pieszych, rowerzystów oraz samochodów. Gdyński woonerf został wyróżniony w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021”.


Przebudowany w 2019 r. fragment ulicy Abrahama (pomiędzy ulicami 10 Lutego i Batorego) już wcześniej był stawiany za wzór, m.in. przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Teraz został doceniony przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego i marszałka województwa pomorskiego.

Gdyński woonerf, który powstał na podstawie projektu a2p2 architecture & planning oraz pracowni architektonicznej NANU, zdobył wyróżnienie w XV edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego”. 22 października w Wozowni Artyleryjskiej w Gdańsku odebrał je Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
– Idea przebudowy jednej z gdyńskich ulic zgodnie z wzorcami płynącymi z Holandii od początku była dla nas sporym wyzwaniem. W zasadzie zmieniliśmy wcześniejszą funkcję tego odcinka, zapraszając w to miejsce pieszych i rowerzystów oraz oddając im więcej przestrzeni. Sam projekt harmonijnie wpisał się w nurt innych zmian, które realizujemy w mieście pod szyldem „KLIMATycznego Centrum Gdyni”. Tym bardziej cieszy nas nagroda przyznana ponad dwa lata po oddaniu do użytku pierwszego gdyńskiego woonerfu, bo to dowód na to, że zdał egzamin, spełnia swoją rolę i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Udaje nam się zmieniać miejską przestrzeń na wysokim poziomie dzięki dużym nakładom inwestycyjnym. Pod tym względem należymy do krajowej czołówki, co potwierdził zresztą opublikowany niedawno ranking inwestycyjny „Wspólnoty” – podsumował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że pierwszy na Pomorzu i jeden z pierwszych w kraju woonerf na ulicy Abrahama to projekt, który pojawił się w jednej z edycji Budżetu Obywatelskiego. Pomysł na zmianę oblicza tego fragmentu miasta zgłosili sami mieszkańcy – początkowo w uproszczonej wersji. Jednak samorząd zdecydował się podejść do projektu bardziej kompleksowo, zwiększyć nakłady finansowe i gruntownie przebudować wybrany fragment.

Ostatecznie w czerwcu 2019 roku oddano do użytku zupełnie nowy odcinek ulicy Abrahama, który stał się otwartą i przyjazną strefą współdzieloną. Bezwzględnie pierwszeństwo ma tu zawsze pieszy lub rowerzysta, a samochody mogą poruszać się z prędkością do 20 km/godz.

Wartość projektu zamknęła się w kwocie około 3,8 miliona złotych. Oprócz przebudowy infrastruktury pojawiły się także nowe nasadzenia, a zieleń zaaranżowano. Pozwoliło to na przyciągnięcie nowych spacerowiczów, pobudzenie punktów prowadzonych w tym miejscu przez lokalnych przedsiębiorców i zmianę myślenia o tym, jak może wyglądać i funkcjonować ulica w ścisłym centrum miasta.

Sam woonerf (w wolnym tłumaczeniu z języka niderlandzkiego: ulica do mieszkania) to wzorzec zaczerpnięty z Holandii, gdzie od lat stawia się na przestrzenie publiczne łączące funkcje bezpiecznego deptaku dla pieszych, drogi rowerowej, parkingu i miejsca spotkań, z jednoczesnym ograniczeniem np. ruchu tranzytowego. W Polsce tego typu przestrzeń określano mianem „podwórców miejskich”.

Kluczem jest zaprojektowanie ulicy w taki sposób, by – przy zachowaniu jej kluczowych funkcji – stworzyć przestrzeń estetyczną i bezpieczną dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, gdzie będą oni chętnie spędzać czas.