1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Głos samorządowca w dyskusji o pokoleniu smart

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji. Przedstawiciele biznesu, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, globalnych trendach oraz przyszłym kształcie Unii Europejskiej.


W debacie „Pokolenie smart” uczestniczyła wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. Jak zauważyła, głos samorządowca w tej dyskusji był bardzo istotny. Wypracowanie i zbudowanie platformy porozumienia z młodym członkiem wspólnoty, który już teraz chce rozmawiać na temat jej obecnego kształtu, ma przyszłość.

Wiceprezydent wskazywała na rozwiązania, które Gdynia wdrożyła w celu lepszej diagnostyki problemów najmłodszego pokolenia. Takim działaniem jest np. wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem z grupy rówieśniczej i borykających się z problemami, takimi jak poczucie osamotnienia (nasilone wskutek pandemii) i wyobcowanie, a wreszcie myśli samobójcze.

W debacie głos zabrał także Jakub Olek, dyrektor regionalny ds. relacji publicznych na Środkową i Wschodnią Europę Tik Tok. Wskazywał to medium jako ukierunkowane na rozrywkę, strefę wolną od polityki i globalnych problemów. Jednak na ile jest to ich sposób na życie, a na ile odskocznia od codzienności?
– Teza, że młodzi ludzie nie interesują się niczym poważnym, byłaby jednak nieusprawiedliwiona. Widzę, że oni rzeczywiście potrzebują bardzo dużo rozrywki i resetu dla swojego umysłu. Uważają, że to rzecz im niezbędna. Ale to nie znaczy, że nic innego ich nie interesuje. Zapewne ich hierarchia wartości jest zupełnie inna niż innych pokoleń, nawet tych tylko nieco starszych. Ale np. superważną rzeczą jest dla nich ekologia, autentyczność i coś, co nazwałabym integralnością w podejściu. Oni kompletnie nie kupują czegoś, co jest wewnętrznie sprzecznie lub częściowo fałszywe – twierdzi wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Europejskie Forum Nowych Idei jest organizowane od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopotu.