1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

„Manewry Morskie”

„Manewry Morskie” to szansa na zdobycie stypendium naukowego i sportowego. Na zwycięzców czekają dwa równorzędne stypendia po minimum 505 zł.


Będzie to olimpiada z wiedzy i turniej sprawnościowy. Zagadnienia teoretyczne: sport, turystyka, rekreacja, olimpizm, Marynarka Wojenna, harcerstwo, żeglarstwo, euroregion „południowy Bałtyk”, fair play. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, z siedzibą w Gdyni.

Zgłoszenia: fundacjapp1@wp.pl.
Regulamin: www.klodzinski.info.pl.

Do udziału zapraszają: Fundacja Pozytywne Pomorze i Jarosław Kłodziński.