1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Nagrody dla młodych naukowców przyznane

22 października zakończył się 10. Gdynia Explory Week. To były trzy dni wypełnione debatami, spotkaniami i warsztatami. Zwieńczyła je gala wręczenia nagród dla najlepszych młodych innowatorów.


Gdynia Explory Week to wydarzenie promujące naukę, a także święto miłośników technologii. Imprezę zorganizowano w formule hybrydowej. Prowadzący i niektórzy goście spotkali się w Gdyni. Transmisja na żywo była nadawana wprost z Parku Konstruktorów. Z kolei finaliści konkursu naukowego łączyli się zdalnie z jury.

Gdynia Explory Week zakończył finał Konkursu Naukowego Explory dla młodych naukowców gotowych do podejmowania wyzwań. Mogą brać w nim udział osoby w wieku od 13 do 20 lat.

W tym roku do konkursu zgłoszono 160 projektów, do finału zakwalifikowały się 33.

I miejsce zajęła Nina Cielica, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jury doceniło jej projekt „Huragan w filiżance”. Bada on zachowania wirów, które formują się podczas procesu dyfuzji kawy i mleka. Autorka rejestruje kamerą termowizyjną i aparatem tworzenie się spirali podobnej do mechanizmów rządzących huraganami i chmurami burzowymi na Jowiszu oraz wirami wodnymi. Laureatka otrzymała stypendium naukowe w wysokości 10 tysięcy złotych, które ufundował mecenas Explory – Grupa Lotos. Weźmie też udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych talentów na świecie – Regeneron ISEF 2022.

II miejsce zdobyła Gabriela Szczepanik z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie za projekt „Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miast i pól uprawnych”. Na podstawie badań autorka stwierdziła, że pożytki monokulturowe nie stanowią długoterminowej bazy żywieniowej, a ich skład gatunkowy stanowi czynnik wykluczający obecność i możliwość zdobycia pożywienia. Szczepanik otrzymała stypendium naukowe w wysokości 7 tysięcy złotych na rozwój swojego projektu badawczego. Weźmie również udział w Regeneron ISEF w Stanach Zjednoczonych.

III miejsce przyznano drużynie, w której skład wchodzili: Martyna Łuszczek, Emilia Cywińska, Oliwia Raniszewska i Krystyna Samson. Uczennice reprezentowały: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Doceniono je za projekt „Aquacollector – przenośne urządzenie do zbierania i degradacji zanieczyszczeń syntetycznych z akwenów”. Chcą one stworzyć mechanizm, który pozwoli zbierać i utylizować mikroplastik nagromadzony w akwenach. Urządzenie ma się wyróżniać prostą obsługą, mobilnością oraz niską ceną. W nagrodę autorki otrzymały stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych.

Nagroda prezydenta Gdyni trafiła do Macieja Uranowskiego z Katolickiego Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie za projekt pod nazwą „Badanie ilości betuliny w pniarku brzozowym w zależności od rozwoju owocnika oraz składu grzybni”.

Nagrodę publiczności otrzymał projekt „Beeapp – pasieka na miarę XXI wieku”. Jego autorami są: Hubert Misiąg, Eryk Maśkiewicz, Michał Pędziński oraz Michał Knap z Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Gratulacje!

Opisy finałowych projektów na stronie: www.explory.pl.
Już teraz trwa rekrutacja do kolejnej edycji Konkursu Naukowego Explory. Chętni mogą się zgłaszać do 7 stycznia 2022 roku.