1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Spolecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie:


– Witomino: w poniedziałki 8, 15, 22, 29.11 w godz. 9.30-11.30; środy 3, 10, 17, 24 w godz. 15.30-17.30 w punkcie w okolicach bloku Widna 2;
– Oksywie: w środy 3, 10, 17, 24.11 w godz. 14.00-18.00 w Przystani Śmidowicza 49;
– Meksyk: w środy 3, 10, 17, 24.11 w  godz. 9.00-11.00; czwartki 4, 18, 25.11 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Nie trzeba się umawiać. Rozmowy odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans).
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– pod nr. tel. 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
– mailowo:
rewitalizacja@lis.gdynia.pl,
a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie),
m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino),
a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.