1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

„Samarytanka” już w muzeum

„Samarytanka”, pierwsza jednostka zbudowana w dawnej Stoczni Gdynia, zakotwiczyła na swoim nowym miejscu przy Muzeum Marynarki Wojennej.


Wiadomo już, że będzie wymagać prac konserwacyjnych, żeby przywrócić jej dawny blask. To ciekawy fragment morskiej historii, który dobrze wkomponuje się w plenerową wystawę placówki – mowa w końcu nie tylko o pierwszej jednostce, która opuściła wspomnianą Stocznię Gdynia, ale też o łodzi, która w okresie wybuchu II wojny światowej miała odegrać swoją rolę przy wodnym transporcie rannych podczas obrony wybrzeża.