1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Wzór dla Europy. Gdynia z nagrodą „CIVITAS Legacy”

Scena konferencji, dwóch mężczyzn w garniturach, jeden odbiera nagrodę

Dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni (pierwszy z prawej) odebrał nagrodę „CIVITAS Legacy” dla Gdyni podczas CIVITAS Forum w Akwizgranie

28.10.2021 r.

Gdyński wkład w rozwój miejskiej mobilności nagrodzony! Miasto uhonorowano europejską nagrodą „CIVITAS Legacy” podczas CIVITAS Forum, które odbyło się w Akwizgranie. W te n sposób doceniono wieloletnie działania i inwestycje na rzecz zrównoważonego transportu.


To swoiste podsumowanie wszystkiego, co w ciągu ostatnich kilku lat zmieniało się w Gdyni z myślą o zrównoważonym transporcie i nowoczesnej mobilności. Za nami konferencja CIVITAS Forum w Akwizgranie, podczas której poznaliśmy laureatów CIVITAS Awards 2021 – nagród dla liderów miejskiej mobilności w całej Europie.

Gdynia wśród najlepszych w Europie


Decyzją międzynarodowego jury Gdynia znalazła się w zaszczytnym gronie nagrodzonych, obok niemieckiego Akwizgranu i włoskiej Parmy. Miastu przypadł laur „CIVITAS Legacy”, czyli nagroda za całokształt działań i inwestycji związanych z rozwojem mobilności w obszarach miejskich.

W imieniu władz miasta nagrodę odebrał dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, który w swojej karierze naukowej zajmuje się kwestiami związanymi głównie z rynkiem transportowym.

– W imieniu wszystkich gdynian serdecznie dziękujęmy, jesteśmy dumni i szczęśliwi z tej nagrody. To potwierdzenie, że miasto rozwija się we właściwym kierunku. Ta nagroda zobowiązuje nas także do dalszego promowania wartości europejskich – mówił podczas odbierania nagrody „CIVITAS Legacy” dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

– Od momentu dołączenia do CIVITAS mamy świetną okazję do uczenia się, opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także dzielenia się naszą wiedzą na temat zrównoważonej mobilności. Przyspieszyło to proces rozwoju naszego miasta w kierunku miasta zielonego i przyjaznego ludziom. Nieustannie staramy się wdrażać nowe i lepsze rozwiązania w zakresie mobilności oraz jakości życia i cieszymy się, że zostało to potwierdzone przez CIVITAS – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Tak działamy dla zrównoważonej mobilności


Gdynia jest członkiem inicjatywy CIVITAS od 2004 roku, kiedy została partnerem projektu Tellus. Od 2012 roku przystąpiono do kolejnego przedsięwzięcia dotyczącego równoważenia transportu, czyli CIVITAS DYN@MO. Zadania zrealizowane w tym projekcie oraz zdobyte doświadczenie i inspiracja dobrymi praktykami innych miast CIVITAS przyczyniły się do opracowania i realizacji kompleksowej polityki mobilności, która obejmuje wiele aspektów życia gdynian.

W 2016 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2016-2025”, a w kolejnych latach przyjęto także „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu” oraz „Strategię Rozwoju Miasta Gdyni” (2019) i „Strategię Elektromobilności” (2020), które są zgodne z założeniami inicjatywy CIVITAS.

Na przestrzeni lat Gdynia powołała też międzywydziałowe zespoły robocze mające na celu m.in. wprowadzenie korytarzy buspasowych, przygotowanie strategii parkingów buforowych i „Park+Ride”, poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkołach, uregulowanie funkcjonowania dostaw przesyłek przez firmy z sektora prywatnego czy współpracę z firmami zajmującymi się mikromobilnością (e-hulajnogi) w celu uregulowania i usprawnienia usługi na terenie miasta.

Najważniejszym działaniem ostatnich lat jest powstanie zespołu „KLIMATycznego Centrum”, w skład którego wchodzi m.in. prezydent i wiceprezydenci Gdyni oraz eksperci w zakresie zrównoważonej mobilności, planowania i architektury krajobrazu. Grupa zajmuje się realizacją celów zapisanych w dokumentach strategicznych, czyli przede wszystkim ograniczaniem ruchu samochodowego i parkowania przy jednoczesnym powiększaniu terenów zielonych oraz infrastruktury pieszej i rowerowej w Śródmieściu.

Od 2012 roku Gdynia prowadzi też kampanie „Do pracy jadę rowerem”, „Odprowadzam sam” i „Rowerowy Maj”, w których biorą udział tysiące gdynian w różnym wieku. Wszystko po to, aby ograniczyć (tam, gdzie to możliwe) korzystanie z samochodów osobowych podczas codziennych podróży.

Z gdyńskich rozwiązań i doświadczeń chętnie korzystają inne polskie i zagraniczne miasta. Od 2020 roku Gdynia i Gdańsk koordynują prace oraz opracowują „Plan Zrównoważonego Transportu” dla całego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Ponadto gdyńskie działania zapoczątkowane w CIVITAS są kontynuowane w wielu lokalnych i europejskich projektach, wymieniając chociażby Freight TAILS, FLOW, CoBiUM, SMACKER, CCCB czy CAR. Mieszkańcy i przedsiębiorcy korzystają z ich efektów każdego dnia. Dzięki nim w Gdyni funkcjonują m.in. dedykowane miejsca dostaw, wypożyczalnia rowerów cargo, ładowarki dla pojazdów elektrycznych czy nowoczesne przystanki autobusowe w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.