1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Zasięgnij języka w poradni językowej

W gdyńskiej YMCA działa telefoniczna poradnia języka polskiego. Dyżurujący poloniści odpowiadają na pytania dotyczące przede wszystkim poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i stylistycznej. Udzielają wskazówek przy redagowaniu pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych.

Językowe porady można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 13.15-15.15 pod nr. tel. 607 379 404.