1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Gdyński bilans „Polskiego Ładu”, czyli miliony strat

Gdynia otrzyma z budżetu państwa 35 mln zł na dwa projekty drogowe: rozbudowę ul. Chwarznieńskiej oraz przebudowę ul. Starowiejskiej i Abrahama. To środki pochodzące z pierwszego naboru wniosków w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze na inwestycje miały przede wszystkim zrekompensować samorządom utracone z tytułu zmian podatkowych dochody, natomiast łączny bilans – nawet z subwencją rozwojową – nadal wypada niekorzystnie dla miasta.


Polski Ład miał przynieść restart gospodarki i stabilne dochody samorządów. Jednak proponowane zmiany, przede wszystkim częściowa utrata jednego z najważniejszych źródeł dochodów – wpływów z tytułu podatku PIT, oznaczas milionowe straty. Tylko dla Gdyni zmiany w systemie podatkowym będą oznaczać ponad 133 mln zł mniej w miejskim budżecie na przyszły rok.
Szacunkowe straty konkretnych samorządów można zresztą sprawdzić w przygotowanym przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich kalkulatorze, który jest dostępny na stronie natwojkoszt.pl. Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy i odnosi się do planowanej na 2021 rok kwoty udziałów w PIT.
25 października poznaliśmy wyniki pierwszego naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Gdynia tym razem znalazła się na finalnej liście, otrzymując dofinansowania na dwa zadania drogowe. Pierwsze z nich: rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej – uzyskało wsparcie na poziomie 30 mln zł, a drugie – przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni – dokładnie 5 mln zł. Jak łatwo policzyć, w ramach programu do Gdyni trafi zatem 35 milionów złotych.
Łącznie pomorskim samorządom przyznano nieco ponad 1,2 mld zł.
Warto zatem policzyć, czy faktycznie rządowe dofinansowania na inwestycje, zgodnie z politycznymi zapowiedziami, nie tylko równoważą ubytki w samorządowych budżetach, ale nawet kierują do nich dodatkowe środki.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wspomnianą wcześniej kwotę szacowanej utraty dochodów z tytułu podatku dochodowego dla Gdyni, która wynosi około 133,7 mln złotych, należy zestawić ją z dofinansowaniami w wysokości 35 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych.
Trudno zachować optymizm, skoro z tyłu głowy cały czas mamy to, jaki jest faktyczny bilans Polskiego Ładu dla Gdyni.