1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Konkurs Wiedzy o Gdyni

Rada Miasta Gdyni zaprasza uczniów gdyńskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych do udziału w VII edycji Konkursu Wiedzy o Gdyni.

Zgłoszenia poprzez szkolnych koordynatorów należy przesłać do 16 listopada 2021 r. mailowo: b.slowi@gdynia.pl.
W związku z sytuacją epidemiczną I etap (szkolny) konkursu zostanie przeprowadzony online 2 grudnia 2021 r.
Informacje o konkursie dostępne są na stronie www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni oraz w Biurze Rady Miasta, tel. 58 668 87 76.

ikona