1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Akademia Edukacji Finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 60 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022.
W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne szkolenia w formie zdalnej.
Kontakt: Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń, tel. 58 624 98 76; e-mail: ikarmasz@skef.pl
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na www.skef.pl/akademia-edukacji-finansowej.