1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Wybierz nazwę dla nowej ulicy na osiedlu Meksyk

Mieszkańcy Gdyni mogą zdecydować, jak powinna nazywać się nowa ulica, która powstaje w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk. Badanie ankietowe potrwa do 30 listopada.


Od maja na objętym Gminnym Programem Rewitalizacji osiedlu Meksyk w Chyloni trwa budowa nowych przestrzeni publicznych. Po zakończeniu prac powstanie nowa ulica: wygodne połączenie dworcem PKP/SKM w Chyloni z ulicą Hutniczą oraz trasa dla autobusów linii 163 oraz 198. Będzie symbolem przemian, jakie zaszły na osiedlu Meksyk dzięki procesowi rewitalizacji.
Ulica nie ma jeszcze nazwy. O tym, jaka ona będzie, zdecydują mieszkańcy, wypełniając specjalny kwestionariusz na stronie konsultujemy.gdynia.pl (mieszkańcy osiedla znajda kwestionariusz w swoich skrzynkach). Zawiera propozycje, spośród których można wybierać, ale daje też możliwość zgłoszenia własnej propozycji.
Badanie ankietowe potrwa do 30 listopada.