1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Budowa ul. Arabskiej w Gdyni

Hydro-Mag Sp. z o.o. wybuduje ulicę Arabską wraz z przebudową kolidującej infrastruktury na Oksywiu.

– Spośród trzech wykonawców wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 1 705 247,31 zł brutto, mimo że pierwotnie na realizację tego zadania założyliśmy nieco mniejszy budżet, postanowiliśmy zwiększyć środki i zrealizować to kompleksowe działanie. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Inwestycja przewiduje wykonanie robót drogowych, w tym budowę drogi, muru oporowego wraz z przebudową ogrodzeń, wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, oświetleniowej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Ponadto wykonane zostanie ukształtowania terenu po wyrównaniu skarp, na skrzyżowaniach ul. Algierskiej z ul. Apenińską. Przestrzeń zyska także zieleń oraz małą architekturę.
Zadanie zrealizowane będzie z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Oksywie oraz gminnych środków inwestycyjnych, natomiast na mocy porozumienia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Wybrana firma oprócz realizacji robót budowlanych, sprawowała będzie nadzór autorski nad ich wykonaniem, a na swoje prace udzieli 5-letniej gwarancji.