1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Gdyńskie SPOT-y z bogatą ofertą dla dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy, posiłek i wspólne odrabianie lekcji to tylko część oferty otwartych po remoncie dwóch placówek SPOT. Fundacja Młodorośli zaprasza dzieci i młodzież ze Śródmieścia i Witomina do wartościowego spędzania czasu po szkole.


SPOT-y to sieć placówek wspierających gdyńskie rodziny w pokonywaniu trudności wychowawczych i budowaniu więzi. Ponad pół tysiąca młodych gdynian regularnie uczęszcza do 16 SPOT-ów zlokalizowanych w 10 dzielnicach miasta. Placówki prowadzone są przez 9 organizacji pozarządowych i Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Pierwszeństwo w dostępności do SPOT-ów mają dzieci z najtrudniejszą sytuacją rodzinną oraz te, które są kierowane przez sąd, kuratorów i MOPS. Wszystkie SPOT-y oferują wsparcie w nauce, dożywienie dzieci, grupowe zajęcia terapeutyczne jak i indywidualne rozmowy wspierające z wychowawcami.
SPOT IT mieści się przy ul. Abrahama 80, natomiast SPOT Młodorośli przy ul. Widnej 8. Trwa rekrutacja uzupełniająca. W obu placówkach są wolne miejsca.
Adresy wszystkich SPOT-ów na stronie: gdynskispot.pl