1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Linia 147 – od 50 lat na gdyńskich drogach

Choć na przestrzeni czasu jej trasa się zmieniała, to niezmiennie od pół wieku łączy centrum miasta z jej południowo-zachodnimi dzielnicami. Linia autobusowa 147 obchodzi swoje 50-lecie. 15 listopada 1971 roku po raz pierwszy autobusy nr 147 wyjechały na ulice Gdyni, kursując wtedy na trasie pomiędzy Dworcem Morskim a Chwarznem.


Pierwotnie trasa wiodła ulicami: Polską, Marchlewskiego (obecnie Janka Wiśniewskiego), pl. Konstytucji, Dworcową, 10 Lutego (z powrotem Migały, obecnie Wójta Radtkego), Władysława IV, al. Czołgistów (obecnie al. Marsz. Piłsudskiego) Śląską, Kielecką, Rolniczą i Chwarznieńską.
W 1972 r. trasę linii w kierunku Dworca Morskiego skierowano ul. Jana z Kolna, zamiast ul. Migały, co zapewniło zintegrowanie przystanków z linią 119, której trasa także prowadziła do Dworca Morskiego. W 1979 r. trasę linii 147 przedłużono z Chwarzna do Wiczlina Działek. W 1993 r. ponownie ją przedłużono, tym razem do Karwin – do pętli przy ul. Nowowiczlińskiej.
W 1996 r. pojazdy standardowe na linii 147 zastąpiono przegubowymi. W 2006 r. na linii 147 w dni powszednie zaczęto eksploatować już tylko autobusy niskopodłogowe, głównie przegubowe.
W 2009 r. linia 147 uzyskała ponownie status podstawowej – obsługującej Chwarzno-Wiczlino, w związku z likwidacją linii 107.
W 2013 r. w rozkładzie jazdy linii 147 wprowadzono we wszystkie dni tygodnia drugi zajazd do Wiczlina Niemotowa w godzinach późnowieczornych.
W 2015 r. rozpoczął się okres systematycznego zwiększania częstotliwości kursowania autobusów na linii 147. W nowym rozkładzie jazdy uczyniono kolejny krok na drodze wycofywania linii 147 z odcinka trasy z Dworca Głównego PKP do Dworca Morskiego. W rezultacie w rozkładzie jazdy linii 147 pozostawiono jednie w relacji do Dworca Morskiego 4 poranne kursy. Można uznać, że w stosunku do podstawowej trasy linii 147: Karwiny Tesco – Dworzec Główny PKP, przyjęły one charakter zajazdów.
Ważna dla mieszkańców Chwarzna zmiana trasy linii 147 nastąpiła w 2017 r., kiedy to w większości kursów skierowano autobusy tej linii w obu kierunkach ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego, zwiększając tym samym dostępność przestrzenną przystanków komunikacji miejskiej. Trasa linii 147 w Chwarznie stała się więc dwuwariantowa, w jednym wariancie prowadząca tylko ul. Chwarznieńską, a w drugim – dodatkowo ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego.
W 2021 r. wszystkie kursy linii 147, w dni powszednie, soboty, niedziele i święta skierowano ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego. W rezultacie przebieg trasy tej linii stał się bardziej czytelny. W tym samym roku zmieniono nazwę pętli z Karwiny Tesco na Karwiny Nowowiczlińska.
W ciągu 50 lat funkcjonowania linia 147 przeszła zasadniczą metamorfozę: z linii obsługującej dwoma standardowymi autobusami małe osiedle mieszkaniowe w Chwarznie do linii priorytetowej obsługującej 11 autobusami przegubowymi dużą dzielnicę mieszkaniową Chwarzno-Wiczlino, o największym w Gdyni potencjale rozwojowym. Można założyć, że w przyszłości linia 147 zachowa charakter priorytetowej. Sukcesywnie będą ograniczane zajazdy do przystanków i pętli poza jej podstawą trasą, czyli relacją Dworzec Główny PKP – Karwiny ul. Nowowiczlińska. Już niedługo zostaną zlikwidowane zajazdy autobusów linii 147 do Dworca Morskiego. W 2023 r. planowane jest wprowadzenie do obsługi linii 147 pierwszych elektrobusów przegubowych.
Oprac. prof. Olgierd Wyszomirski.