1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Nieodpłatne poradnictwo dla gdynian – cz. 6

Prawo konsumenckie
Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów – informacje w zakresie prawa konsumenckiego, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668 82 00, e-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl, www.gdynia.pl/bip, pon-wt i czw-pt 8.00-16.00, śr. 8.00-17.00, kryteria dostępu: konsumenci;
Infolinia Konsumencka – Fundacja Konsumentów – wsparcie konsumentów, infolinia: 801 440 220, tel. 22 290 89 16, e-mail: sekretariat@konsumenci.org, www.konsumenci.org, pon.-pt. 8.00-18.00, kryteria dostępu: konsumenci;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – ochrona praw konsumenckich, pl. Powst. Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 55 60 800, e-mail: uokik@uokik.gov.pl, www.uokik.gov.pl, pon.-pt. 8.15-16.15, kryteria dostępu: konsumenci.
Prawa pacjenta
Punkt Obsługi Ubezpieczonych NFZ – informacje z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, ul. Śląska 53, www.nfz-gdansk.pl, pon-pt 8.00-15.45, kryteria dostępu: osoby ubezpieczone lub chcące się ubezpieczyć;
Rzecznik Praw Pacjenta – ochrona praw pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, www.gov.pl, pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-16.00, kryteria dostępu: pacjenci.
Prawo ubezpieczeń społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gdyni – informacje z zakresu ubezpieczenia społecznego, ul. Władysława IV 24, tel. 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl, www.zus.pl, pon.-pt. 8.00-15.00, kryteria dostępu: osoby ubezpieczone lub zainteresowane ubezpieczeniem.
Prawo pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Gdyni – informacje z zakresu prawa pracy, ul. Witomińska 19, tel. 500 781 352, e-mail: gdynia@gdansk.pip.gov.pl, www.gdansk.pip.gov.pl, pon.-pt. 7.30-15.30, kryteria dostępu: pracownicy i pracodawcy.