1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Projekt wsparcia „Rodzice Rodzicom”

Mamy dzieci z niepełnosprawnością zainicjowały w Gdyni działania, by wesprzeć innych w tej sytuacji.


Inicjatorki pomysłu, Beata Potocka, Agata Nikodem, Agata Wołek i Aneta Narloch, chciały, by wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami docierało szerzej.
Na profilu Facebook: Gdyńscy Rodzice Rodzicom, przekazywane są informacje o wszystkim, co dzieje się w Gdyni, o trwających projektach, dostępnych miejscach, terapiach i spotkaniach.
W ramach Punktu Konsultacyjnego rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami pełnią dyżury telefoniczne, online oraz stacjonarne. Harmonogram dostępny jest na profilu Fb, można też wysłać SMS pod nr. tel. 735 198 778, osoba pełniąca najbliższy dyżur oddzwoni.
Projekt Rodzice Rodzicom – kompleksowe wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w Gdyni finansowany jest ze środków PFRON i Gdyni. Projekt prowadzi Fundacja Wielkie Rzeczy.