1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Przed nami XXXV sesja Rady Miasta Gdyni

24 listopada o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XXXV sesja Rady Miasta Gdyni.


Głosowaniu zostaną podddane projekty uchwał w sprawach:
– statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;
– inicjatywy uchwałodawczej Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;
– uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi;
– ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku;
– zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni;
– wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – ul. Harcerska;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Gdyni;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Manganowej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Kazimierza Jurkiewicza;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orzechowej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej;
– wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Miłosza;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
– dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A. Necla;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
– dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni al. Jana Pawła II;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ul. Boisko w Gdyni;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ul. Diany w Gdyni;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ul. Bałtyckiej w Gdyni;
– ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ul. Józefa Czapskiego w Gdyni.
Więcej na bip.um.gdynia.pl.