1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Urząd Miasta Gdyni przyjazny dla osób niesłyszących

Gdynia, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, staje się całkowicie dostępna i przyjazna dla osób niesłyszących.


Stało się to możliwe dzięki środkom przyznanym na wyposażenie stanowisk pracy w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy Gdyńskiego Centrum Kontaktu zyskali niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie by zadbać o profesjonalną i skuteczną obsługę osób z niepełnosprawnością słuchu.
Gdynia zatrudnia dwóch tłumaczy języka migowego: Beatę Pukło i Marka Dorosewicza. Są oni dostępni w Centrum Obsługi Mieszkańca w Centrum Riviera po wcześniejszym umówieniu się.
Gdyńskie Centrum Kontaktu uruchomiło również specjalny nr tel. 519 071 505. Można się tam kontaktować za pomocą SMS.