Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Budżet Obywatelski 2022: od 24 stycznia składamy projekty

24 stycznia rozpoczyna się etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022. Do rozdysponowania - ponad 11 mln złotych, a w zasadach najbliższej edycji wprowadzono kilka zmian. Głosowanie odbędzie się we wrześniu.


Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a od 2019 roku wnioskodawcy i wnioskodawczynie mogą składać projekty na poziomach: dzielnicowym i miejskim. Na poziomie dzielnicowym można składać projekty duże o wartości do 90 proc. środków w puli, oraz małe. Szacunkowy koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć 1 mln złotych.
Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. W ubiegłym roku z projektów miejskich wydzielono specjalny zakres tematyczny – Klimatyczny Budżet Obywatelski. W jego ramach mogą powstawać m.in. projekty zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.
Łączna pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.
W BO2022 zmienia się zakres projektów miejskich – możliwe będzie składanie projektów tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”. Wśród możliwości KBO będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście – czyli „błękitno-zielona” infrastruktura.
Maksymalny szacowany koszt realizacji projektów dzielnicowych małych zwiększono do 15 000 zł.
W przypadku zamiaru realizacji projektu zarówno inwestycyjnego, jak i miękkiego na terenach miejskich placówek oświatowych jego autor zobowiązany będzie do dołączenia do wniosku zgody dyrektora placówki wskazanej w projekcie.
Zmianie uległ harmonogram BO. Wydłużono czas niezbędny na weryfikację projektów: głosowanie odbędzie się od 5 do 19 września.
Projekty dzielnicowe i projekty miejskie w BO2022 będzie można składać w dniach 24 stycznia-21 lutego 2022 r. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz.
Projekty zwycięskie w BO2022 będą mogły być realizowane w kolejnym roku budżetowym, czyli 2023.
W ramach BO w latach 2014-2021 do realizacji zostało wskazanych 546 projektów.
Wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.gdynia.pl