Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Decyzja podatkowa pocztą lub drogą elektroniczną

W związku ze zbliżającą się akcją wymiarową dotyczącą wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 rok Wydział Dochodów informuje, że z uwagi na panującą pandemię decyzje podatkowe będą doręczane za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Decyzje nie będą doręczane przez pracowników UM Gdyni.

Decyzję można otrzymać drogą elektroniczną. W celu złożenia pisma w sprawie otrzymywania decyzji drogą elektroniczną najprościej jest wpisać w wyszukiwarce internetowej „Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni” i kliknąć w znajdujący się tam baner Platformy Cyfrowego Urzędu, wybrać z listy usług „Sprawy ogólne”, a następnie „Pismo ogólne do urzędu”.