UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Nowe oblicze terenu przy zbiorniku retencyjnym na Witominie

Gdyńskie Centrum Sportu rozpoczęło działania zmierzające do nadania nowego oblicza terenu zlokalizowanego przy ul. Wielkokackiej i 2 Morskiego Pułku Strzelców. Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.


W ramach zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego z 2020 i 2021 roku po wyrównaniu i oczyszczeniu terenu powstanie nowoczesna i bezpieczna przestrzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy dotyczy budowy nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą. Drugi zaś stworzenia parku zabawy i rekreacji m.in. z trampolinami, tyrolką oraz urządzeniami do sportów ekstremalnych skierowanymi do osób w każdym wieku.
Jego autorem jest Ewa Wiśniewska.
Zdecydowano się na połączenie pomysłów oraz ich rozbudowę o elementy wskazane przez Radę Dzielnicy, która dofinansowuje całość prac ze środków własnych w kwocie miliona złotych. Całość inwestycji wzbogacona zostanie o elementy małej architektury umożliwiające zorganizowanie pikniku na świeżym powietrzu – ławki, stoliki czy śmietniki.