1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

24. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów tuż-tuż

W tym roku globtroterzy i miłośnicy dalekich wypraw zawitają do Gdyni wiosną. 24. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów odbędą się w dniach 22-24 kwietnia. Trwa nabór propozycji i rekomendacji podróży oraz zgłoszeń do nagród ufundowanych przez miasto.
Na wiosnę ptaki wracają do Polski z zamorskich podróży, a podróżnicy do Gdyni. W 2022 roku Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów odbędą się, jak za dawnych lat, wiosną.
Wprawdzie nie tradycyjnie w drugi weekend marca, lecz w dniach 22-24 kwietnia – ze względu na bezpieczeństwo i z nadzieją na lżejsze obostrzenia pandemiczne – dokładnie pomiędzy Wielkanocą a długim weekendem majowym.
Przez trzy dni imprezy jej uczestnicy przedstawią najciekawsze przedsięwzięcia eksploracyjne minionego roku, a prelekcjom towarzyszyć będą spotkania z autorami książek, wystawy fotograficzne oraz warsztaty. Podczas Spotkań wręczone zostaną m.in. statuetki Kolosów – nagrody za dokonania podróżniczo-eksploracyjne minionego roku.
Zgłoszenia propozycji i rekomendacje podróży do tegorocznej edycji Spotkań można nadsyłać do końca lutego.
Miasto Gdynia, współorganizator wydarzenia, nie zapomina o docenieniu ambitnych młodych podróżników, przyznając im Nagrodę im. Andrzeja Zawady oraz podróżników seniorów, na których czeka Nagroda Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby.
Zgłoszenia podróżniczych wyczynów do Nagród można składać już dziś, do końca lutego.

Nagroda im. Andrzeja Zawady

Jesteś młody, masz ambitne plany i podróżujesz? Czekamy na Twoje zgłoszenie! 15 tysięcy złotych wsparcia ufundowanego przez Miasto Gdynia na realizację wymarzonej wyprawy czeka być może właśnie na Ciebie. Podczas najbliższej edycji Spotkań nagroda zostanie przyznana po raz dwudziesty pierwszy.
Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 35 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenia grupowego, jeśli średnia wieku wszystkich osób nie przekracza 35 lat).

Nagroda Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby

Miasto Gdynia wspiera młodych podróżników, ale dba też o tych bardziej doświadczonych. Wzorem towarzyszącej Kolosom od 2002 roku Nagrody im. Andrzeja Zawady Miasto Gdynia przeznacza 15 tys. zł również dla podróżników seniorów. Podczas najbliższej edycji Spotkań nagroda zostanie przyznana po raz szósty. Co ważne – od 2017 roku o Nagrodę Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 65 lat.

Co się liczy?

Decyzja o przyznaniu nagrody należy do Kapituły, która bierze pod uwagę m.in. oryginalność i jakość projektu na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć nagrodę, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestnika konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań w Gdyni prelekcji o swoim największym dokonaniu zrealizowanym – w przypadku kandydatów do Nagrody im. Andrzeja Zawady – w ciągu ostatnich dwóch lat.
Jeśli chodzi o Nagrodę Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby, pod uwagę będą brane największe dokonania podróżnicze zrealizowane w ciągu ostatnich lat.
Regulamin nagrody i formularz zgłoszeniowy: www.gdynia.pl/spotkania
Zgłoszenia można przesyłać do 28.02.2022 r. pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, Referat Promocji i PR, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń, wydarzeń towarzyszących i programu ukażą się w najbliższych dniach na stronie www.kolosy.pl.
Organizatorami 24. OSPŻiA są Miasto Gdynia i Agencja MART.

ikona