1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Decyzja podatkowa pocztą lub elektronicznie

W związku ze zbliżającą się akcją wymiarową dotyczącą wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 rok Wydział Dochodów informuje, że z uwagi na panującą pandemię decyzje podatkowe będą doręczane tylko pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Decyzje nie będą doręczane przez pracowników UM Gdyni.
Decyzję można otrzymać drogą elektroniczną. W celu złożenia pisma w tej sprawie najprościej wpisać w wyszukiwarce internetowej „Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni” i kliknąć w baner Platformy Cyfrowego Urzędu, wybrać z listy usług „Sprawy ogólne”, a następnie „Pismo ogólne do urzędu”.
Nie ma możliwości odebrania decyzji mailowo. Przesłanie decyzji na adres e-mail nie powoduje skutków procesowych związanych z doręczeniem decyzji wymiarowej (art. 144a. Ordynacja podatkowa). Skuteczne doręczenie decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie na skrzynkę odbiorczą podatnika utworzoną na koncie elektronicznej platformy ePUAP.

ikona