1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

„Gdynia bez barier” – czekamy na zgłoszenia

Gdynia od lat realizuje politykę miasta bez barier, dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z działań przyświecających tej idei jest nagradzanie inicjatyw likwidujących bariery związane z niepełnosprawnością. Wszystko w ramach konkursu „Gdynia bez barier”. Przed nami XXII edycja. Projekty można zgłaszać do 11 lutego 2022 roku.

Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje likwidujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami, ale także uświadamiają, jakie mają potrzeby.
Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Nagradzane są też inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami. Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.
Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
– tytuł programu i cel,
– propozycję innowacji i rozwiązań,
– kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
Wniosek nie powinien zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt czy program.
Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 11 lutego 2022 roku. Można je składać na trzy sposoby:
– w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
– wysłać pocztą na podany wyżej adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
– wysłać drogą mailową na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl.
Finał XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier” ma się odbyć w maju 2022 roku.

ikona