1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

O 500 plus i RKO zawnioskuj w ZUS-ie

Zbliża się czas składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus. Obsługę tego programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy składać od 1 lutego drogą elektroniczną. Z kolei już teraz jest możliwość wnioskowania o nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko.


Rodzina 500 plus to rządowy program wsparcia dla rodzin. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wnioski o świadczenie trzeba składać co roku.
1 stycznia 2022 r. obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy teraz składać wnioski o przyznanie świadczenia.
Uwaga: jeżeli rodzic lub opiekun złożył w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, to nie musi go składać ponownie w ZUS-ie.
Wniosek do ZUS-u na okres zasiłkowy do 31 maja br. powinni natomiast złożyć rodzice lub opiekunowie:
– nowo narodzonego dziecka – od 1 stycznia 2022 roku,
– dziecka urodzonego przed 2022 rokiem – jeśli wcześniej nie złożyli wniosku w gminie.
1 lutego ruszy nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie online poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Świadczenie będzie przekazywane na podany we wniosku numer konta bankowego.
Od stycznia 2022 roku można wnioskować też o nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. Obsługą świadczenia również zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Mogą się o nie ubiegać matka lub ojciec dziecka oraz osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu o jego przysposobienie.
Świadczenie można otrzymywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, aż do czasu, gdy potomek ukończy 35. miesiąc życia.
W tym przypadku rodzice mogą składać wniosek:
– od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia,
– do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia.
Natomiast w wypadku osób, które przyjęły dziecko na wychowanie, świadczenie przysługuje od 12. do 35. miesiąca – od dnia, w którym wystąpiono do sądu z wnioskiem o przysposobienie, ale maksymalnie:
– do czasu, kiedy dziecko ukończy 7 lat,
– do czasu, kiedy dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Takie osoby mogą składać wniosek:
– od 9. miesiąca – od dnia, w którym wystąpiono do sądu z wnioskiem o przysposobienie,
– do końca 13. miesiąca – od dnia, w którym wystąpiono do sądu z wnioskiem o przysposobienie.
Wnioski są przyjmowane wyłącznie online poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Świadczenie będzie przekazywane na podany we wniosku numer konta bankowego.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZUS-u.

ikona