1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Północ Gdyni włączona do systemu TRISTAR

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zakończył podłączenie ul. Unruga do systemu TRISTAR. Wpłynie to na płynność ruchu i komfort kierowców w tej części Gdyni.


Na początku stycznia inżynierowie z Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni dodali skrzyżowania do systemu centralnego, dzięki czemu zyskali możliwość zarządzania ruchem przy wykorzystaniu narzędzi operatorskich systemu TRISTAR.
Teraz nowy system sterowania na ul. Unruga będzie kalibrowany, aby uzyskać najlepsze możliwe ustawienia i rezultaty. Kolejnym etapem jest podłączenie skrzyżowań w ciągu ul. Płk. Dąbka, co nastąpi po zakończeniu przebudowy ul. Kwiatkowskiego i wykonaniu brakujących połączeń kablowych.
Zasięg systemu TRISTAR zostanie w najbliższych miesiącach poszerzony również o kolejną dzielnicę – Chwarzno-Wiczlino.
Obecnie w Gdyni w systemie TRISTAR pracuje 79 ze 103 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

ikona